Ivana Urbánková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1997 -   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Mrázek Bohdan