František Zachoval

* 13. 7. 1979, Šumperk (Šumperk), Česká republika (Czech Republic)
sculptor, curator, translator

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Spoluzaložil on-line televizi Artyčok.TV (2006) a nakladatelství The Karte (2010). Vedl Digitální laboratoř AVU (2006–2014), působil na Katedře teorie a dějin umění AVU (2007-2014). Dlouhodobě se věnuje reemigračním procesům, které zkoumá v různých úrovních: poválečná migrace, emigrace výtvarných umělců po roce 1968 a současná mobilita. Na svém kontě má řadu výstav: Rudolf Valenta. Rekonstruktion (ČC Berlín, 2014); External Memory - Internal History (Mannheim, 2014); The Bureau of Melodramatic Research (Školská 28 Praha, 2014); Janek Rous, Štěpánka Sigmundová (výstava, MWW Vratislav, 2013) nebo Alexander Kluge in Prag (filmová retrospektiva, AVU Praha, 2012). V roce 2014 byl hlavním odborným garantem mezinárodní konference Exile organizované AVU Praha.