Bohumil Adámek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1909   Seznam knih veřejné obecní knihovny města Kostelce nad Černými lesy (dle stavu v červenci 1909), Veřejná obecní knihovna, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Polská Praha (aneb Jak se z půlky stala polka), Nakladatelství BVD, Čechtice (Benešov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
WWW
published, title (subtitle)
  Bohumil Adámek (cs.wikipedia.org)