Pavel Reiman

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1948   O realistickém pojetí umění, Svoboda, nakladatelství, Praha
1949   O realistickém pojetí umění, Svoboda, nakladatelství, Praha
1968   Tečka za Mnichovem, Naše vojsko, nakladatelství, Praha