Silvestr Braito

* 14. 6. 1898, Ruščuk, Bulharsko (Bulgaria)
† 25. 9. 1962, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Writer, Theologist, literary critic

 

sex: male

NK AUT: jk01012952

notes:
Pseudonym
Bořita, 1898-1962
Odkaz. forma
Braito, Josef, 1898-1962
-
dominikán, profesor teologie, redakční, autorská a překladatelská činnost v oblasti náboženství, literární kritik a satirik

Silvestr Braito

 

Silvestr Braito

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc), profesor teologické fakulty
1926 - 1948   Na hlubinu, Olomouc (Olomouc), Zakladatel a šéfredaktor filosoficko- teologické revue Na hlubinu

Silvestr Braito

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Řád dominikánů, *

Silvestr Braito

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Co se skrývá za zdmi klášterů, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1987   Skrytá tvář české literatury, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Dr. Silvestr M.Braito a Dr. Reginald M. DacíK: Kristus spása světa. (Akord 1936/1), O knihách, 4-5
  1938   P.S.M.Braito O.P.: Svatý Filip Neri (Akord 1938/1), 1-3
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Silvestr Braito (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)

Silvestr Braito

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Kristus spása světa, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1941   Základy, Velehrad, nakladatelství dobré knihy v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1948   Svaté obrázky z Itálie, Marie Rosa Junová, Tasov (Žďár nad Sázavou)

Silvestr Braito

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Svaté obrázky z Itálie, Marie Rosa Junová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Mystika, Kalendář pro katolíky na rok 1928, 37-43
  1935   Creator spiritus (Akord 1935/5), Duchovní život, 70-76
  1937   Boj o církev v Německu (Akord 1937/2), Život a věda, 30-34
  1939   Rasismus, Jitro, 122-123
  1940   Dominik Pecka:Tvář člověka (O knihách), Akord, 25-26
  1942   Písmo svaté, Neděle, 69-72
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Kalendář pro katolíky na rok 1928, Ladislav Kuncíř, Praha
  1942   Neděle, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938/12/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20.ročník, 4.číslo, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha

Silvestr Braito

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Setníkova cesta, Lidové závody tiskařské a nakladatelské, spol. s r.o., Olomouc (Olomouc)
  1937   O věčné moudrosti, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)

Silvestr Braito

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Korespondence Zdenky Braunerové a Běly Dlouhé (Neznámý pramen k poznání posledních let života malířky), Středočeský vlastivědný sborník, 35-61
  2012   Karel Schulz (Přelomové torzo), Český historický román v období protektorátu, 175-214