Kateřina Orlíková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
2006 - 2012   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín (Zlín) ,