Théodore Spicer Simson

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1947/05/14 - 1947/06/15   Sochařství Francie od Rodina k dnešku, Slovanský ostrov, Praha
1988/11 - 1988/12   Praha - Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha