Vladimír Donát

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Český historický román v období protektorátu, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1943   Zemřel spisovatel Vl. Donát, Lidové listy, , , 1943/03/19, -
1946   Obrazy minulých dob, Přítomnost české literatury pro mládež, , , 1946, 81-83
2012   Český historický román v období protektorátu (Stručný přehled), Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 321-364