Vladimír Donát

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1941   Zrádný nápoj, Vyšehrad, Praha
1942   Parsifal, Vyšehrad, Praha
1945   Člověk je živ ze vzduchu (Román o podivném životě mistra Anachrona a jeho žáka Petra Žejdlase), Nakladatel A. Böhm knihkupec, Praha