Daniela Veškrnová

 

sex: female

Daniela Veškrnová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 1993–2003, Fakulta výtvarných umění VUT Brno Květná, Brno (Brno-město)

Daniela Veškrnová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha

Daniela Veškrnová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/06/06 - 2006/08/06   Kacíř & spol.: Montáže na ose Brno - Berlín, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)