kubismus

kubismus

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1968   Lipchitz: The cubist period 1913 - 1930
  1993   Bohumil Kubišta 1884–1918
  2007   Emil Filla (1882–1953)
  2010   Picasso: Peace and Freedom
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1964   Kubismus
  1964   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře
  1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie)
  1970   The Cubist Epoch
  1976   Český kubistický interiér
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
  1990   Picasso et Braque (L'invention du cubisme)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
  1991   Le cubisme à Prague
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
  1995   Kubismus a česká scénografie (Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku)
  2001   Tschechischer Kubismus / Czech Cubism 1912-1916
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
  2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
  2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  2009   Ohlasy kubismu v Plzni
  2013   Cubisti Cubismo
  2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art
  2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst
kniha
  published   title (subtitle)
  1937   Moderní básnické směry
  1958   Otázky moderního umění (K problémům umění první poloviny 20. století)
  1959   Le Cubisme
  1964   Česká krajinomalba (Materiály pro besedy o umění v 6. a 7. ročnících ZDŠ)
  1964   Die heroische Zeit des Kubismus
  1964   Georges Braque
  1964   Umělecké avantgardy dvacátého století
  1965   Kubizmus
  1965   Moderní umění (Fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus)
  1968   Cubism (A History & an Analysis 1907-1914)
  1968   Myšlenky moderních malířů
  1970   Cubism
  1970   Emil Filla
  1971   Georges Braque 1908 - 1929: dalla scomposizione cubista al recupero dell'oggetto
  1971   Myšlenky moderních sochařů
  1971   Picasso (Jeho život a dílo)
  1973   Moderní básnické směry
  1974   O novém umění
  1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914)
  1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku)
  1982   Cubists and Cubism
  1982   Der Kubismus in Wort und Bild
  1982   Journal du Cubisme
  1983   Dějiny umění (9)
  1983   Georges Braque
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917
  1991   Dějiny umění (9)
  1992   Český kubismus v architektuře
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook)
  1996   Český kubismus
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer)
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida)
  2000   Cubism
  2002   Le Cubisme
  2002   Picasso: Style and Meaning
  2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930)
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook)
  2005   Frühling in Prag oder Wege des Kubismus
  2007   Emil Filla
  2009   Josef Čapek: Grafika
  2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
  2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918
  2012   Malíři české secese
  2012   Otto Gutfreund (Cesta ke kubismu)
  2018   The Crisis of Ugliness (From Cubism to Pop-Art)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia)
  1974   Umění nové doby (Umění a lidstvo, Larousse)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1956   K Picassovu výročí
  1961   Zákonitost a etika díla Bohumila Kubišty
  1964   Díla, představovaná na této výstavě...
  1969   27. září letošního roku uplyne...
  1970   Sovětský produktivismus dvacátých let (Poznámka k novým směrům bádání sovětské teorie umění)
  1977   Český kubistický nábytek
  1984   Kubistický architekt Rudolf Stockar
  1984   Příspěvek k rané teorii kubismu
  1988   Ke vztahu: Filla - Picasso - Braque
  1988   Kunst der Revolution Utopische Vision einer neuen Verbindung von Kunst und Gesselschaft (Marginalien zu den politisch-künstlerischen Wechselwirkungen in der russischen Kunst der zwanziger Jahre)
  1991   Düsseldorf - Paříž: 1909-1925 Kubismus v Praze
  1991   Jednota kubistických stylů (Im welchen Style sollen wir bauen?)
  1991   Křížení kontrastů (K některým aspektům vztahu moderního českého dějepisu umění a kubismu)
  1991   Kubismus v Praze 1909-25 (Malířství, plastika, um. řemeslo, architektura)
  1991   Kubismus v užitém umění
  1991   Kubistická fotografie?
  1991   Kubistická výstava: Architektura a užité umění
  1991   Le Cubisme à Prague
  1991   Několik poznámek k výstavě Kubismus in Prag
  1991   Poslední tajemství Evropy
  1991   Rok českého kubismu
  1991   V kouři kubismu
  1991   Vzrušení ze šikmých ploch
  1991   Zrod kubismu (Ateliéry P. Picassa a G. Braqua 1907-1914)
  1992   Kubismus na Moravě
  1997   Grafika českého kubismu
  2000   Dodatky (ke knize: Guillaume Apollinaire, O novém umění)
  2004   Bauerova vila
  2015   Kubistická gotika
  2022   Respect and Triumph (Intentions and Meanings of Czech Architecture before and after the First World War)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution)
příloha
  published   title (subtitle)
  1963   Moderní malířství (Příloha časopisu Mladý svět)