český kubismus

český kubismus

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie)
  1971   Gutfreund i češki kubizam
  1976   Český kubistický interiér
  1981   Czeski kubizm
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
  1991   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
  1991   Le cubisme à Prague
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
  1995   Kubismus a česká scénografie (Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
  2001   Tschechischer Kubismus / Czech Cubism 1912-1916
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  2013   Cubisti Cubismo
kniha
  published   title (subtitle)
  1970   Cubism
  1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914)
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni)
  1982   Cubists and Cubism
  1982   Der Kubismus in Wort und Bild
  1982   Journal du Cubisme
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917
  1992   Český kubismus v architektuře
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook)
  1996   Český kubismus
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer)
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida)
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz)
  1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939)
  2000   Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne (Die Architekturdiskussion in Prag 1890–1914)
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930)
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook)
  2005   Frühling in Prag oder Wege des Kubismus
  2007   Emil Filla
  2009   Josef Čapek: Grafika
  2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1964   Díla, představovaná na této výstavě...
  1966   Bien que cette exposition...
  1966   Le désastre de la guerre hâta...
  1966   Les relations artistiques...
  1967   Osudy avantgardy v Čechách I
  1969   27. září letošního roku uplyne...
  1972   Le peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno
  1977   Český kubistický nábytek
  1980   Josef Chochol 1880 - 1980
  1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů
  1984   Architekt E. Králíček: Zapomenutý zjev české secese a kubismu
  1984   Kubistický architekt Rudolf Stockar
  1988   Fillovo překonání naturalismu
  1988   Ke vztahu: Filla - Picasso - Braque
  1988   Prager Kubismus
  1988   Rok 1912 Emila Filly: svědectví deníku
  1991   Düsseldorf - Paříž: 1909-1925 Kubismus v Praze
  1991   Jednota kubistických stylů (Im welchen Style sollen wir bauen?)
  1991   Křížení kontrastů (K některým aspektům vztahu moderního českého dějepisu umění a kubismu)
  1991   Kubismus v Praze 1909-25 (Malířství, plastika, um. řemeslo, architektura)
  1991   Kubismus v superlativech (Velký nástup Čechů - výstava v düsseldorfské Kunsthalle)
  1991   Kubismus v užitém umění
  1991   Kubistická fotografie?
  1991   Kubistická výstava: Architektura a užité umění
  1991   Le Cubisme à Prague
  1991   Několik poznámek k výstavě Kubismus in Prag
  1991   Poslední tajemství Evropy
  1991   Rok českého kubismu
  1991   V kouři kubismu
  1991   Vzrušení ze šikmých ploch
  1992   Kubismus na Moravě
  1993   Living with Cubism
  1993   Sources for the History of Cubist Architecture
  1994   Český kubismus 1909–1925 v Moravské galerii v Brně (10. září – 1. listopadu 1992)
  1997   Grafika českého kubismu
  2008   E. L. Kirchner, Czech Cubism and the Representation of the Spirit in Portraiture, 1915-1918
  2009   Český kubismus a „vertikální“ kánon dějin umění
  2013   Emil Filla
  2015   Kubistická gotika
  2022   Respect and Triumph (Intentions and Meanings of Czech Architecture before and after the First World War)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution)