teorie fotografie

teorie fotografie

kniha
  published   title (subtitle)
  1950   Stavba obrazu (Komposiční pravidla ve fotografii)
  1952   Thema v nové fotografii
  1966   Cesty k moderní fotografii
  1968   Akt vo fotografii
  1968   Vysoká škola fotografie
  1971   Škola moderní fotografie
  1972   Fotografická tvorba (Náčrt estetiky a teórie umeleckej fotografie)
  1994   Za filosofii fotografie
  2000   Předpoklady fotografie neboli Prolegomena
  2000   Teze k dějinám fotografie do roku 1914
  2004   Zážitek arény (Eseje o historii fotografie a technických obrazech)
  2005   Photo Icons (The story behind the pictures 1827-1991)
  2007   Postmoderní fotografie (Fotografie jako umění na konci dvacátého století)
  2014   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2014   Fotografie + / = umění
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2007   Fotografie po dějinách umělecké fotografie
bakalářská práce
  published   title (subtitle)
  1994   Zařazení fotografie do kontextu vizuálního umění
  1995   The reconcilianting structures of the culture and the sublimation of the individual - a psychoanalytic theorymosaic
  1996   České teoretické práce o fotografii z období let 1948 - 1957
  1996   Úvaha o tvorbě a religiózních tendencích, s přihlédnutím k životnímu příkladu Františka Drtikola
  1998   Digital photography: A new dimension or a dead end?
  1998   Teoretické práce Eugena Wiškovského
  1998   Vliv konstruktivismu a funkcionalismu na fotografii v českých zemích meziválečného období
  2000   Assumptions on the morbid photography
  2000   Sociální aspekty ve fotografii
  2001   Bern and Hilla Becher - an influence on contemporary photography
  2001   Časopis "Živel" proměna role fotografie v současné časopisecké produkci
  2001   Double game II. Spekulace o Sophii Calle
  2002   Hlavní tendence současné italské fotografie
  2002   Perverznosť a morbidnosť v súčasnej inscenovanej fotografii (Witkin, Sherman, Krims)
  2003   Čas ve fotografii
  2003   Možnosti obrazu
  2003   Obraz společnosti v dokumentární fotografii
  2004   Kódování fotografie /poznámka k Barthesovi a Flusserovi/
  2004   Ženské téma ve fotografii
  2005   Etika fotografického obrazu
  2005   Futuristická fotografie
  2005   Osobnost Františka Skály a význam fotografie v jeho tvorbě
  2005   Perception and Visual Communication
  2005   Vztahy mezi fotografií a filmem
  2006   Fotografie a politika
  2006   Krása
magisterská práce
  published   title (subtitle)
  1971   Vývoj fotografické optiky a její vliv na tvůrčí možnosti fotografie
  1972   Vztah fotografie a fotografie filmové
  1973   Problémy formy a obsahu
  1975   Fotografické celky - súbory a fotografická poviedka
  1975   Krajina v současné moravské fotografii
  1975   Pohyb a fotografie
  1975   Vliv společenských proměn na vývoj fotografického portrétu ve dvacátém století
  1976   Podoba človeka v módnej a reklamnej fotografii
  1977   Praktické použití fotografického originálu
  1978   Úvod do problematiky pohlednice
  1979   Předpoklady integrace fotografie a umění v díle Jaromíra Funkeho
  1979   Příroda jako předmět výtvarné fotografie
  1979   Vplyv slovenských absolventov FAMU na slovenskú fotografiu
  1980   Tošo Dabac a jeho úloha ve vývoji fotografie v Chorvatsku
  1981   Dva směry současné čs. fotografie
  1981   Plnohodnotné fotografické sdělení II. stupně
  1983   Estetické situácie vo fotografii a ich analýza v psychológii
  1983   Nové tendence v české fotografii sedmdesátých let
  1984   Současný stav české moderní výtvarné fotografie
  1984   Úvaha o nástěnné fotografii
  1984   Vývin fotografickej tvorby v Trenčíne
  1986   Český subjektivní dokument
  1986   Současná francouzská fotografie
  1986   Úvod do problematiky kýče
  1987   Dialog fotografie a maliarstva v súčasnom slovenskom výtvarnom umení
  1989   Fotografie Stanislawa Ignacego Witkiewicza
  1989   Současná intermediální fotografie v Československu
  1991   Problematika současné propagační fotografie
  1992   Humanitární fotografie a společenské vědomí
  1994   Minimální motivy v české výtvarné fotografii
  1994   Současná česká a slovenská inscenovaná fotografie
  1995   Estetika hrůzy v díle Petera Joela Witkina
  1995   Format
  1995   Jochen Gerz fotografische aspekte
  1996   Duše fotografie (Die Psyche der Fotografie)
  1997   Avantgarde messages in digital photography
  1997   Newyorská škola fotografie
  1997   One Reality Suffices
  1998   Etická podstata reportážní a dokumentární fotografie
  1998   Exposing the artifice
  1998   Fotografie, film a Robert Frank
  1998   Krajina, smysl krajinářské tvorby a její projevy v jiných fotografických žánrech
  1998   Význam fotografie v díle Viléma Flussera
  1999   Piktorialismus anglický a současný
  1999   Psychologické působení reklamy
  1999   Seeing unseen
  2001   Aspects of Photography and New Media
  2001   Autor, fotograf a právo / The Photographer, the Author and the Law
  2001   Fotografie a výtvarné umění v Čechách v 90. letech
  2001   Krajina ve fotografii v českých zemích na konci 20. století
  2002   The instant image in relation to self-portraite
  2003   Contemporary new realism and new objectivity in photography
  2003   Fotografie, možnost uchopení reality?
  2003   Learning to see in visual art a teacher's Journey
  2003   Mužské tělo vo fotografii 80. a 90. rokov
  2003   Obrazová podoba časopisů
  2003   W. J. T. Mitchell, O vztahu mezi obrazem a textem
  2005   Czech and Slovak photography and postmodern shock
  2005   Čeští výtvarníci využívající fotografii od 90. let 20. století po současnost
  2005   Fotografie jako vizuální deník
  2005   Narcizmus vo fotografii
  2005   Obraz společnosti v dokumentární fotografii
  2006   Městská krajina
  2006   O fotografii
  2006   The border between socially orient document
periodikum
  published   title (subtitle)
  1994/06   Listy o fotografii (Acta Photographica Universitatis Silesianea Opaviensis)
  1996   Výtvarné umění (Vilém Flusser: Moc obrazu)
  1998   Listy o fotografii