Exprese / Expressiveness

date of exhibition: 2005/04/21 - 2005/06/12
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní