Zátišie s ovocím a bábkou

keyword
olej
plátno
tempera