České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

institution, city
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)