Jan Novopacký

* 14. 11. 1821, Nechanice (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
3. 7. 1908, Slavětín (Louny), Česká republika (Czech Republic)
painter, draghtsman, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Český malíř, krajinář se narodil v chudé tkalcovské rodině 14. 11. 1821 na Račanech v Nechanicích. Rodiče ho chtěli poslat na učitelská studia, protože hrál dobře na housle a na flétnu. Zvítězilo malování a na přímluvu hraběnky Harrachové nastoupil v 17 letech do učení k vídeňskému malíři Schrotzbergovi.
Umělecké vzdělání získal na vídeňské akademii kde byl prvně v roce 1839 pro nedostatečnou znalost němčiny odmítnut a v roce 1842 přijat. Poprvé vystavoval v roce 1846 ve Vídni.
Zúčastnil se zde revolučních bojů v roce 1848. Po porážce revoluce se z obavy před následky odstěhoval do Prahy. Po smrti svého otce přijal místo učitele v panských rodinách. Hodně cestoval. Navštívil Itálii, Sicílii, Dalmácii, Istrii i Uhersko.
Po návratu do Vídně vyučoval kreslení a malbu ve rodinách vysoké šlechty, působil jako učitel dětí císařské rodiny a od roku 1869 byl učitelem malování i u korunního prince Rudolfa. V roce 1873 byl vyznamenán rytířským řádem cís. Františka Josefa. Od roku 1880 byl patnáct let, až do svého penzionování, kustodem (správcem sbírek) císařské galerie ve Vídni, kde se nachází jeho nejznámější obraz „Opuštěný hřbitov se zříceninou kostela“.
Po půl století stráveným v rušné Vídni se vrátil v roce 1895 do Čech a žil v Ústí nad Orlicí, poté ve Slavětíně u Loun, kde 3. 7. 1908 zemřel a je pohřben.
To, že většinu života strávil v cizině způsobilo, že je považován za rakouského malíře. V Čechách byl objeven až na sklonku svého života. První své souhrnné výstavy v Čechách se dočkal až v roce 1902.
Některé jeho práce vlastní město Nechanice a Moderní galerie v Praze.
nechanice.cz, 27.7.2016

notes:
Odkaz. forma
Nowopacký, Jan, 1821-1908