Kritika porozuměním

institution, city
Tiskdruk Velímský, Brno (Brno-město)