František Bílek

keyword
česká avantgarda
československé umění