www.jihlava.cz

Hana Larvová

* 7. 11. 1956, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian

 

signature: Hla
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jx20080207021
VIAF: 78066644

notes:
* - kartotéka Ateliér
rodné jméno
Hřebíková, Hana, 1956-

Hana Larvová

www.jihlava.cz
 

Hana Larvová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13, kurátorka

Hana Larvová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Mezinárodní komise pro udílení cen Inter-kontakt-grafik 1995, *1995

Hana Larvová

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Mezinárodní komise pro udílení cen Inter-kontakt-grafik 1995, Grapheion, 77
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Květa Pacovská: Otázky prostoru (vernisáž knihy), Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha

Hana Larvová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   František Bílek: Dům v Chýnově, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague), Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Chýnov (The Cottage of Sculptor František Bílek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2020   Chýnov (Chaloupka sochaře Františka Bílka), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha

Hana Larvová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Eva Bednářová: Volná grafika
  1989   Jiří Slíva: Kreslený humor, grafika, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Agentura AZ Praha, Praha
  1990   Karel Šourek 1909-1950
  1992   Vladimír Boudník (1924-1968), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Jiří Štourač, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Jitka Svobodová
  1998   František Bílek (1872 - 1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   František Bílek (1872-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Květa Pacovská, Galerie Gambit, Praha
  2002   Eva Bednářová
  2002   František Bílek, Paris Musées, _
  2010   Jindřich Růžička: Za horizont paměti, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2011   Alena Kučerová: Moje krajina, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2013   Věroslav Bergr: Pocta Mahlerovi, Statutární město Jihlava, Jihlava (Jihlava)
  2014   Milan Grygar: Vizuální a akustické / The Visual and the Acoustic, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších lesích / I Live Alone in the Woods Here, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Jean Delville 1867-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Jean Delville 1867-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Jean Delville 1867-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Jean Delville 1867-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Květa Pacovská: Maximum contrast, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   „Galerie“ - Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu / “Gallery” - Lukáš Jasanský and Martin Polák present Jan Merta, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Galerie – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu / Gallery - Lukáš Jasanský and Martin Polák present Jan Merta, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2017   Jindřich Růžička: Ten stůl však už tam nestojí..., Společnost Topičova salonu, Praha
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu / Eclectism Hour, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Ivan Mestrovič (1883–1962): Sochař a světoobčan / Sculptor and Citizen of the World, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   John Cage, Francois Motellet, Milan Grygar: Otevřená forma / Forme ouverte / Open Form, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2005   Horká jehla / Hot needle (Grafika 80. let, dar Zdenka Felixe / Graphic art of the 1980s, donation of Zdenek Felix), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   V spektru rozmanitosti 11+1, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2017   Mucha and the Others Treasures of Art Nouveau, Cultural Relics Press
  2017   Secessioni Europee (Monaco - Vienna - Praga - Roma), Silvana Editoriale, Milán (Milano)
  2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague), Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
  2008   Věroslav Bergr (Malíř, sochař, grafik), Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2009   Milan Grygar, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2010   František Bílek a jeho pražský ateliér, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Almanach Slovanské epopeje, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2013   Almanach Slovanské epopeje / The Slav Epic almanac, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2013   Radek Kratina 1928-1999, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Víra a umění Františka Bílka (Sborník projevů pronesených na konferenci k 70. výročí úmrtí umělce), Církev československá husitská, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Premiéra v domě U zvonu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 1.číslo, 4-4
  1990   Památková činnost (Při řešení závažných otázek uměleckohistorické teorie i praxe...), Karel Šourek 1909-1950, 42-44
  1998   Chronology František Bílek, František Bílek (1872 - 1941)
  1998   Výstava Květy Pacovské je ryze komorním vstupem... / Květa Pacovská´s exhibition is an intimate look..., Květa Pacovská: Grafika / Graphic
  2000   „Přijmete-li mé slovo, pak mne jste přijali“ (František Bílek a pozdní symbolisté), František Bílek (1872-1941), 83-99
  2000   František Bílek (1872 - 1941), František Bílek (1872 - 1941)
  2002   František Bílek et les derniers symbolistes, František Bílek, 51-67
  2005   Vladimír Boudník, Grapheion, 46-53
  2007   Květa Pacovská, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, 106-107
  2007   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2007   V labyrintu města B. (Grafika, obrazy a fotografie Jindřicha Růžičky), Jindřich Růžička: V labyrintu města B.
  2010   Životopisný přehled, František Bílek a jeho pražský ateliér, 162-173
  2011   Moje krajina (Téma krajiny je bytostně spojené...), Alena Kučerová: Moje krajina, 2-3
  2017   Sursum 1910-1912, Secessioni Europee, 77-91
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jiří Lindovský (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Věroslav Bergr (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Vladimír Boudník (artlist.cz), www.artlist.cz
  2011/02/19   Pozvání do pracovny i kuchyně (vltava.rozhlas.cz), vltava.rozhlas.cz
  2018/01/16   Bílkova vila v Praze patří k nejoriginálnějším stavbám secesní architektury (regiony.rozhlas.cz)
  2019/11/01   Bílkova vila jako totální výtvarné dílo. Sochař navrhl nejen dům s ateliérem, ale i nábytek (vltava.rozhlas.cz), vltava.rozhlas.cz
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   František Bílek (1872 - 1941), Jízdárna Pražského hradu, Praha
  2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedatováno   Bílkova vila / Villa Bílek, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedatováno   Dům Františka Bílka v Chýnově / František Bílek's House in Chýnov, Galerie hlavního města Prahy, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Otčenáš / The Lord's Prayer (František Bílek, Alfons Mucha), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek, Otokar Březina, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Květa Pacovská: Grafika / Graphic
  2007   Jindřich Růžička: V labyrintu města B., Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 10.číslo, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   František Bílek, Galerie hlavního města Prahy, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Květa Pacovská, Galerie Gambit, Praha
  2019   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Radek Kratina (1928-1999), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast, Galerie hlavního města Prahy, Praha
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jindřich Růžička: Grafika
  1992   Textilní objekty Věry Boudníkové

Hana Larvová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/09/17 - 1982/10/31   Georgi Božilov: Obrazy, Palác kultury, Praha
1983/06/02 - 1983/07/03   Pražský hrad ve fotografii Karla Neuberta, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/26 - 1984/09/16   Karel Franta k roku české hudby, Staroměstská radnice, Praha
1986/08/07 - 1986/09/07   Miroslav Khol, Staroměstská radnice, Praha
1986/10/14 - 1986/11/16   Oscar Domínguez, Staroměstská radnice, Praha
1987/01/15 - 1987/03/01   Richard Fremund: Obrazy, kresby a grafiky, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha
1988/02/29 - 1988/05/15   Karel Souček: Obrazy, kresby, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/06/14 - 1988/07/31   Miroslav Barták: Kreslený humor, Staroměstská radnice, Praha
1989/07/06 - 1989/09/03   Jiří Slíva: Kreslený humor, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1989/11/21 - 1990/02/04   Eva Bednářová: Volná grafika, Staroměstská radnice, Praha
1990/09/20 - 1990/11/11   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Staroměstská radnice, Praha
1992/08/13 - 1992/10/04   Vladimír Boudník a vysočanský okruh, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1997/06/24 - 1997/08/17   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Městská knihovna Praha, Praha
1998/10/01 - 1999/01/03   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1998/10/16 - 1999/01/17   Alfons Mucha (1860-1939): The Path to Slavonic Epopée, Historiska Museet, Stockholm
1998/10/16 - 1999/01/17   František Bílek (1872 - 1941), Historiska Museet, Stockholm
2000/11/09 - 2001/02/04   František Bílek (1872-1941): Retrospektiva, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2002/05/15 - 2002/10/15   Otčenáš Františka Bílka / The Lord's Prayer Cycle, Bílkova vila, Praha
2002/11/07 - 2003/02/02   František Bílek, Musée Bourdelle, Paříž (Paris)
2002/12/02 - 2003/02/02   Hanne Darboven: Práce z let 1980-1993 / Werke aus den Jahren 1980-1993, Staroměstská radnice, Praha
2003/05/01 - 2003/10/30   František Bílek: Kresby / Drawings, Bílkova vila, Praha
2006/12/14 - 2007/02/18   Karel Malich: Grafiky, kresby, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/02/27 - 2007/04/29   Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/10/02 - 2007/12/02   Explosionalismus: Tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947-1956, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/04/29 - 2011/08/28   Jindřich Růžička: Za horizont paměti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/05/01 -   Chýnovské vize Františka Bílka, Bílkův dům, Chýnov (Tábor)
2011/05/21 - 2011/07/16   Alena Kučerová: Moje krajina, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2013/03/06 - 2013/05/19   Radek Kratina (1928-1999), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2013/07/10 - 2013/09/15   Věroslav Bergr: Pocta Mahlerovi, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2014/05/01 - 2016/05/14   František Bílek: Rané skici, Bílkova vila, Praha
2014/10/30 - 2015/02/15   Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších lesích, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/12/16 - 2015/04/05   Milan Grygar: Vizuální a akustické, Městská knihovna Praha, Praha
2015/05/15 - 2015/08/30   Jean Delville 1867-1953, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2015/11/11 - 2016/03/27   Květa Pacovská: Maximum Contrast, Městská knihovna Praha, Praha
2016/06/18 - 2016/08/10   Jindřich Růžička: V prostoru paměti, Muzeum Broumovska, Broumov (Náchod)
2016/11/02 - 2017/03/12   Galerie – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu, Městská knihovna Praha, Praha
2017/04/04 - 2017/05/17   Jindřich Růžička: Ten stůl však už tam nestojí..., Topičův salon (2007-), Praha
2018/05/01 -   Grafická dílna Františka Bílka / The Graphic Workshop of František Bílek, Bílkova vila, Praha
2019/05/29 - 2019/09/01   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2019/10/02 - 2020/03/01   Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/07/15 - 1982/09/05   Současná krakovská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1983/01/12 - 1983/02/20   Keramika po vyučování, Staroměstská radnice, Praha
1986/11/25 - 1987/01/02   Sudek - Funke, Staroměstská radnice, Praha
1990/05/04 - 1990/05/28   World Press Photo, Karolinum, Praha
1991/04/09 - 1991/06/02   Ve vztahu k prostoru, Staroměstská radnice, Praha
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/12/15 - 1994/01/23   John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar: Otevřená forma, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/11/29 - 1995/02/05   Jitka Svobodová, Jiří Štourač, Staroměstská radnice, Praha
1995/07/11 - 1995/01/10   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1998/10/16 - 1999/01/17   František Bílek, Alfons Mucha, Stockholm, Stockholm
1999/06/29 - 1999/08/29   Toužící oko / The desiring Eye, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/02/03 - 2000/04/09   Poezie a skutečnost, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001/05/15 - 2002/04/30   František Bílek, Otokar Březina: Ruce, Bílkova vila, Praha
2001/11/01 - 2002/01/06   Sbírka Berlinische galerie / Die Sammlung der Berlinischen galerie, Městská knihovna Praha, Praha
2002/02/20 - 2003/03/30   Slovenská fotografie 1925-2000, Městská knihovna Praha, Praha
2003/06/18 - 2003/09/28   O tělech a jiných věcech / Von Körpern und anderen Dingen / Of body and Other Things, Městská knihovna Praha, Praha
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2004/09/18 - 2005/01/02   Filla - Sudek, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/06/03 - 2005/10/16   The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/10/12 - 2005/11/10   Art nouveau in Progress, Staroměstská radnice, Praha
2005/10/20 - 2006/01/08   Horká jehla: Grafika 80. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/10/27 - 2006/01/08   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary. Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/07/03 - 2006/10/22   Co bych byl bez tebe... / Was wäre ich ohne dich... / What would I be without you...: Německé umění posledních čtyřiceti let / German Art Last Forty Years, Městská knihovna Praha, Praha
2009/03/31 - 2009/06/28   V spektru rozmanitosti 11+1 / In the Spectrum of Diversity 11+1, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2016/05/16 -   Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy, Bílkova vila, Praha
2018/11/28 - 2019/03/31   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague, Městská knihovna Praha, Praha
2022/06/21 - 2023/12/31   František Bílek / Otokar Březina, Bílkova vila, Praha
2023/04/06 - 2023/05/05   29. Grafika roku 2022, Betlémská kaple, Praha
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/09/24 -   Bílkova vila, Bílkova vila, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/05/01 - 2004/10/31   Národní pomník Františka Bílka z roku 1908 / František Bílek's Naional Monument (1908), Bílkova vila, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
nedat.   František Bílek: Rané skici / Early Sketches, Bílkova vila, Praha

Hana Larvová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/11/21 - 1990/02/04   Eva Bednářová: Volná grafika, Staroměstská radnice, Praha
1990/09/20 - 1990/11/11   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/10 - 1991/02/25   Jindřich Růžička: Grafika, Divadlo pod Palmovkou, Praha
1992/02/06 - 1992/03/29   Květa Pacovská, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1993/01/28 - 1993/03/13   Eva Bednářová: Grafika, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/05/27 - 1999/07/04   Eva Bednářová: Volná grafika, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2007/02/27 - 2007/04/29   Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/05/23 - 2007/06/17   Jindřich Růžička: V labyrintu města B., Galerie Hollar, Praha
2007/10/02 - 2007/12/02   Explosionalismus: Tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947-1956, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/09/10 - 2010/10/31   Jindřich Růžička: Za horizont paměti (Obrazy, kresby, grafika, fotografie), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/04/29 - 2011/08/28   Jindřich Růžička: Za horizont paměti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/05/21 - 2011/07/16   Alena Kučerová: Moje krajina, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2012/10/03 - 2012/10/31   Alena Kučerová: Stočtyřicetčtyři květů a..., Galerie Pecka, Praha
2013/03/06 - 2013/05/19   Radek Kratina (1928-1999), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2014/10/30 - 2015/02/15   Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších lesích, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2014/12/16 - 2015/04/05   Milan Grygar: Vizuální a akustické, Městská knihovna Praha, Praha
2015/05/15 - 2015/08/30   Jean Delville 1867-1953, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/10/02 - 2020/03/01   Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/04/09 - 1991/06/02   Ve vztahu k prostoru, Staroměstská radnice, Praha
2005/10/20 - 2006/01/08   Horká jehla: Grafika 80. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary. Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary a Nedary, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/07/03 - 2006/10/22   Co bych byl bez tebe... / Was wäre ich ohne dich... / What would I be without you...: Německé umění posledních čtyřiceti let / German Art Last Forty Years, Městská knihovna Praha, Praha
2009/03/31 - 2009/06/28   V spektru rozmanitosti 11+1 / In the Spectrum of Diversity 11+1, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2018/11/28 - 2019/03/31   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague, Městská knihovna Praha, Praha

Hana Larvová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Žertující maloměšťák (Rozhovor s Françoisem Morelletem), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  1998   Alena Kučerová, Grapheion, 5.číslo, 18-24
  2015   Milan Grygar: Vizuální a akustické, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-16