Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství

imprint date: 1987/09/14
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 4
number of pages: 48 + (4)
language: czech
dimensions: 295 x 210