Galerie výtvarného umění v Chebu

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1977/03/24 - 1977/10   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1977/04/14 - 1977/06/11   Design - tradice a současnost, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)