Marie Blabolilová: Lepty

date of exhibition: 2002/03/27 - 2002/04/19
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská