Splátka dluhu: Praha a její německy hovořící architekti 1900 - 1938 / Begleichung der Schuld: In Prag tätige deutschsprachige Architekten 1900 - 1938

date of exhibition: 2002/12/18 - 2003/02/16
institution: Galerie Jaroslava Fragnera
type of exhibition: kolektivní