Jan Trampota: Životní dílo

person, born
Trampota Jan, 21. 5. 1889