Jan Trampota: Životní dílo

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1959   Jan Trampota: Životní dílo
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1959   Výstavní činnost SČSVU