České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

date of exhibition: 2001/03/20 - 2001/06/10
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: kolektivní