České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Picture
published, title (subtitle)
1907   Promenáda u Arna (Promenáda ve florentském parku)
1908   Vlastní podobizna s modrým pozadím
1909   Modrý autoportrét
1910   Zátiší z chléva
1910   Křížová cesta (Nesení kříže)
1911   Zátiší s vázami
1911   Paridův soud
1911   Plavení koní
1911-1912   Vzkříšení Lazara
1912   Ateliér
1913   Námořník
1915   Nálet na Pulju
socha
published, title (subtitle)
1915   Hlava