Česká sociální grafika dvacátých let

date of exhibition: 1974/06/21 - 1974/09/29
institution: Museum Klementa Gottwalda
type of exhibition: kolektivní