Jana Wittlichová roz. Wenigová

* 2. 9. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian

 

signature: JW
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jx20050624038

notes:
Rodné jméno Wenigová, Jana, 1937-
-
PhDr., teoretička a historička umění, kurátorka výstav, specializovaná na českou a francouzskou grafiku 19. a 1. pol. 20. století

Jana Wittlichová roz. Wenigová

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze

Jana Wittlichová roz. Wenigová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Litografie aneb Kamenopis (Počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Jana Wittlichová roz. Wenigová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   František Bílek: Grafika, Vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1967   Jacques Callot: Grafické dílo, Tiskové a propagační oddělení Národní galerie v Praze, Praha
  1967   Käthe Kollwitzová, Tiskové a propagační oddělení Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Giovanni Battista Piranesi 1720 - 1778: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Emilio Greco: Z grafického díla 1964-1975, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Honoré Daumier 1808 - 1879: Litografie, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Giorgio Morandi: 80 leptů z let 1912 - 1956, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Max Švabinský, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  1985   Josef Wenig 1885-1939: Ilustrace, scénografie, Středočeská galerie, Praha
  1998   Karel Vilém Medau (1791 - 1866): Tiskař a litograf v Litoměřicích a Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1998   Paul Gauguin ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Tschechoslowakische Soziale Grafik, Ministerium für Kultur der DDR, Berlín (Berlin)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1979   Evropská grafika minulosti (Ze sbírek Národní galerie v Praze), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1980   Francouzská litografie 19.-20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
  1983   Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): Grafické dílo ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1991   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Litografie aneb Kamenopis (Počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Julius Mařák a jeho žáci, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848), Skira Editore S.p.A., Milán (Milano)
  2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2008   Láska - touha - vášeň (Milostné náměty v umění 15.–19. století), Archiv hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Víc než půl století nás dělí..., František Bílek: Grafika
  1966   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie, 22.ročník, 298.číslo, 5-5
  1969   Dialog náhody a záměru, Lidová demokracie, 5
  1969   In memoriam, Lidová demokracie, 5
  1969   Krása Špálových barev, Lidová demokracie, 5
  1969   Mikuláš Medek - Projektanti věží, Lidová demokracie, 25.ročník, 219.číslo, 5
  1970   Dvakrát z Kramářovy galerie, Lidová demokracie
  1972   Moderní krajinář, Lidová demokracie, 28.ročník, 221.číslo, 5
  1972   Zdeněk Seydl - kostýmní návrhy, Lidová demokracie, 28.ročník, 80.číslo, 5
  1981   Giorgio Morandi (Výstavy), Výtvarná kultura, 55-56
  1985   Podrobné mapování výtvarného umění přelomu století..., Josef Wenig 1885-1939: Ilustrace, scénografie
  1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, 3-5
  1997   A Short Biography of Alois Senefelder ((from the catalogue of Natiional Gallery)), Grapheion, 1.číslo, 56-56
  1997   Alois Senefelder a jeho doba, Grapheion, 56-56
  1997   Czech Cubist Prints, Grapheion, 104-109
  1997   Grafika českého kubismu, Grapheion, 3-4.číslo, 104-109
  1997   Lithography or printing from the stone (The Begining of Czech Lithography 1819 - 1850), Grapheion, 1.číslo, 61-62
  1997   Lithography or printing from the stone (The Begining of Czech Lithography 1819 - 1850 (A guide to the exhibition)), Grapheion, 1.číslo, 64-67
  1997   Litografie aneb kamenopis (Počátky české litografie 1819-1850), Grapheion, 61-62
  1998   Paul Gauguin from the Collection of the National Gallery in Prague, Grapheion, 67-67
  2008   Grafika biedermeieru v českých zemích, Biedermeier, 189-201
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Tschechoslowakische Soziale Grafik, Ministerium für Kultur der DDR, Berlín (Berlin)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   101 / I: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988) (Kresba a grafika), 6.číslo, Národní galerie v Praze, Praha
  1991/04/06   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   František Bílek - výběr grafického díla, Národní galerie v Praze, Praha

Jana Wittlichová roz. Wenigová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967   Käthe Kollwitzová, Národní galerie v Praze, Praha
1967/09/06 - 1967/10   Jacques Callot: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1971/03/19 - 1971/04/25   Antonio Segui: Z grafické tvorby, Palác Kinských, Praha
1972/03/31 - 1972/05/09   Leopoldo Méndez, Palác Kinských, Praha
1972/07 - 1972/09   Giovani Battista Piranesi: 1720 - 1778 Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1973/01/23 - 1973/03/04   Giovanni Battista Piranesi 1720 - 1778, grafické dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/12/02 - 1977/01/23   Emilio Greco: Z grafického díla 1964-1975, Palác Kinských, Praha
1979/04   Honoré Daumier 1808 - 1879: Litografie, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1980/07/24 - 1980/08/24   Honoré Daumier: Litografie, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/02/20 - 1981/03/15   Giorgio Morandi: 80 leptů z let 1912 - 1956, Mánes, Praha
1989/02/24 - 1989/03/26   Henry Moore: Lepty a litografie z let 1949-1984, Šternberský palác, Praha
1998/04/30 - 1998/08/30   Paul Gauguin ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
1998/09/17 - 1998/11/08   Karel Vilém Medau (1791 - 1866): Tiskař a litograf v Litoměřicích a v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/12/12 - 2002/03/31   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Valdštejnská jízdárna, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970/01/20 - 1970/03/30   Italská grafika 20. století, Palác Kinských, Praha
1972/03/31 - 1972/05/09   Z bienále grafické tvorby v Lublani 1971 - Giuseppe Capagrossi, Janez Bernik, Jiří Anderle, Lourdes Castro, Palác Kinských, Praha
1974/06/21 - 1974/09/29   Česká sociální grafika dvacátých let, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1977/04/15 - 1977/06/26   Grafika starých evropských mistrů ze sbírek univerzity v Lutychu, Palác Kinských, Praha
1979/02/01 - 1979/03/18   Grafika Latinské Ameriky, Palác Kinských, Praha
1979/11 - 1980/01   Evropská grafika minulosti, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/06 - 1980/07   Francouzská litografie 19. - 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1984/04/17 - 1984/05/20   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, II. díl - zahraniční umění 20. století, Šternberský palác, Praha
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, Oslo
1985/03/05 - 1985/04/14   Současná benátská grafika, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1985/06/26 - 1985/09/29   Česká historická kresba a grafika 19. století, Klášter sv. Anežky České, Praha
1986/05/28 - 1986/08/03   Anglická grafika 1775-1970. Soubor grafických listů získaných výměnou s Britským muzeem v Londýně, Klášter sv. Anežky České, Praha
1987/02/19 - 1987/04/26   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - I. část, Městská knihovna Praha, Praha
1987/03/12 - 1987/04/05   Současná argentinská a česká grafika - vzájemné dary souborů grafických listů ve spolupráci Muzea moderního umění v Buenos Aires a Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
1989/03/21 - 1989/04/16   Současná francouzská grafika. Pierre Soulages - lepty. Sbírka Charlese Sorliera - litografie, Městská knihovna Praha, Praha
1990/04/10 - 1990/05/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba a grafika 19. století, Palác Kinských, Praha
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/06/26 - 1990/07/29   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Grafika 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/09/11 - 1990/10/21   Civilta delle Macchine. Abstraktní linie italské grafiky, Palác Kinských, Praha
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918, Palác Kinských, Praha
1996/10/08 - 1996/11/17   Litografie Kamenopis aneb počátky české litografie 1819 - 1850, Palác Kinských, Praha
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????    

Jana Wittlichová roz. Wenigová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/09/06 - 1967/10   Jacques Callot: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1992/10/20 - 1992/11/08   František Bílek: Grafika - kresby, Galerie České spořitelny, Praha
1998/09/17 - 1998/11/08   Karel Vilém Medau (1791 - 1866): Tiskař a litograf v Litoměřicích a v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985/10/16 - 1985/12/08   Karel Kotrba(1893 - 1938): Sochy, Josef Multrus(1898 - 1957): Obrazy,Josef Wenig(1885 - 1939): Ilustrace - scénografie, Středočeská galerie, Praha

Jana Wittlichová roz. Wenigová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Stará avantgarda (K výstavě v Kinského paláci), Lidové noviny
  1997   Průvodce výstavou Počátky české litografie 1819-1850, Grapheion, 64-67
  1998   Výstavy a zpravodajství, Grapheion, 67-71