Výběr význačných děl

date of exhibition: 1946
institution: Obrazárna Moravského zemského muzea v Brně
type of exhibition: kolektivní