Tvůrčí skupina užitého umění Bilance

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1969   Úspěchy čs. výtvarných umělců v zahraničí