Institut průmyslového designu

year of establishment: 1972
year of termination: 1990
city: Praha
address: Jeruzalémská 8

word:

Ustaven roku 1972 v Praze při Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. Nahradil Radu výtvarné kultury výroby, vzniklé roku 1964 podle vzoru britské Rady průmyslového designu ( British Council of Industrial Design).Od roku 1977 vydával časopis Průmyslový design. Uspořádal řadu domácích i mezinárodních výstav (Svět předmětů v tříletém intervalu)