Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1954   Dielo Jar. Augustu