Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

Picture
published, author, title (subtitle)
1930 - 32   Cyprian Majerník, Vilka v zahradě