Galerie Gema

year of establishment: 2016
city: Praha
address: Máchova 27

notes:
-
Galerie Gema byla založena již v březnu roku 1990. Od té doby, do roku 1999, se nacházela v centru Prahy, v přízemních prostorách dominikánského kláštera v Husově ulici č. 8 na Starém Městě. Navzdory obavám, že prostor o velikosti necelých dvaceti metrů čtverečních bude příliš malý, aby mohl prezentovat umělce v dostatečném rozsahu, se záhy ukázalo, že tento limit nás naopak vedl k pečlivému a dobře promyšlenému výběru. Díky tomu si galerie vbrzku získala renomé jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Okruh autorů, kteří byli v této galerii prezentováni, patřil a patří mezi nejlepší české výtvarníky. Za jiné jmenujme Václava Boštíka, Daisy a Jiřího Mrázkovi, Adrienu Šimotovou, z mladších autorů pak třeba Pavla Mühlbauera, Vladimíra Nováka či Jakuba Strettiho. Vernisáže výstav se staly místem pravidelných setkání kulturní elity a nejedna idea se zrodila právě na chodníku před naší Galerií Gema. V roce 1999, po osmi letech působení v Husově ulici, se Galerie Gema přestěhovala do Domu u Dvou divých mužů v Řětězové ulici. Zde působila do roku 2001, kdy opustila veřejnou výstavní síň (nadále působila v neveřejných prostorách v Celetné 17) a přesunula své aktivity především do zahraničí.
Od roku 2001 Galerie Gema také, ve spolupráci s různými institucemi, zrealizovala řadu výstav jak v Čechách (Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, 2002; Jiří Sopko a Karel Nepraš, výstavní dvojprojekt v prostorách Pražského hradu 2002; Ivan Ouhel, Kolowratský palác v Praze, 2009 atd.), tak i v zahraničí (Jiří Sopko, L'Association Le Pont Neuf, Paříž, 2002-2003; Jaroslava Bičovská, České centrum v Drážďanech, 2007 etc.). Případně se na výstávách podílela zápůjčkami ze spravovaných sbírkových fondů (Fr. Hudeček, GHMP, 2006; Václav Boštík, GHMP, 2011; Rudolf Steiner, DOX Praha, 2011; Karel Nepraš, DOX Praha, 2012 atd.).
Na samém konci března roku 2016, poté co se Galerie Gema pevně etablovala na světovém trhu, otevřela si pro radost novou veřejnou výstavní síň, na adrese Máchova 27, 120 00 Praha 2 - Vinohrady a byl také založen sběratelský klub Gema, který sdružuje významné milovníky umění.