Dům U Černé Matky Boží

Book
published, title (subtitle)
2000   Pražské domy vyprávějí… II.
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1998   České muzeum výtvarných umění
List of Institutions
published, title (subtitle)
2001   RGČR Rada galerií České republiky
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Dům U Černé Matky Boží (Muzeum českého kubismu)