Regionální muzeum a galerie

Picture
published, author, title (subtitle)
1967   Milan Janáček, Oblaka-strom
plastika
published, author, title (subtitle)
1963   Ladislav Zívr, Hlava Gorgony
1965   Ladislav Zívr, Mandrepora