Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (Spojené UP závody, SUPZ)

year of establishment: 1920
year of termination: 1948
city: Brno (Brno-město)
address: _

word:

V období 1920-1948 patřily Spojené uměleckoprůmyslové závody k největším a nejvýznamnějším výrobcům nábytku v tehdejším Československu. Jako první začaly vyrábět nábytek průmyslově a dokázaly přizpůsobit design svých produktů módním trendům i dobovým požadavkům v souladu se světovým vývojem. Ovlivnily pojetí moderní bytové kultury a utváření bytového vybavení, ale také podobu veřejných interiérů a jejich zařízení. 

UP závody vznikly v roce 1920 sloučením brněnské firmy Karla Slavíčka, umělecké, nábytkové a stavební stolařství s.r.o., a třebíčské továrny s názvem Uměleckoprůmyslové dílny Jana Vaňka. Do roku 1925 tvořila větší část produkce nábytek podle návrhů externích spolupracovníků. Kromě domácích architektů pracovali a navrhovali pro UP závody i známí němečtí a rakouští architekti. Ve druhé polovině 20. let omezily UP v důsledku úsporných opatření spolupráci s architekty a nábytek začal být navrhován v rámci vlastního vývoje. Podnik se pak pod vedením Vladimíra Marečka postupně přeorientoval na produkci typového nábytku a sériovou výrobu zahájil 1927. 

Mezi nejvýznamnější osobnosti UP závodů patří bezpochyby Jindřich Halabala. Díky svému talentu a houževnatosti se z vedoucího pražské podnikové prodejny vypracoval na pozici vedoucího architekta v brněnském ústředí firmy. Odpovídal za skladbu výrobního sortimentu, sám některé kusy nábytku navrhoval, určoval charakter propagace výrobků. Cílem bylo, najít v sériové produkci nábytku nejvyšší možnou kvalitu výrobků za přijatelných cen, díky nimž mohly být výrobky dostupné nejširším vrstvám obyvatelstva. Především díky Halabalovi se UP závody staly synonymem dobrého vkusu a kvalitního bydlení. 

UP závody nabízely v síti svých prodejen kompletní vybavení domácnosti. Nábytek Spojených UP závodů se prosadil díky optimálnímu spojení dokonalého designu, funkčnosti a účelnosti. Stal se vzorem pro mnohé další výrobce, jimiž byl napodobován.

Ve 40. letech se UP závody otevřely světu, prezentovaly expozici českého nábytku v rámci světové výstavy v New Yorku v roce 1947, uplatnily se také na trhu poválečné Evropy, především v Anglii. 

Značka sice přežila válku, po znárodnění se však původní myšlenka vyrábět pro střední a vyšší vrstvu změnila. Z výběrové značky se stala masová produkce, vznikl nový výrobní program pod názvem U řada. Nábytek se vyvážel do Ruska či Mongolska a vzhledem k rozsahu tamních trhů nebylo možné uhlídat pověstnou kvalitu výrobků. 

Inspirována tradicí Spojených uměleckoprůmyslových závodů, jako nejvýznamnějšího českého výrobce nábytku, se nyní značka UP vrací.

zdroj - www.designpropaganda.cz

notes:
Vznikly po fúzi firem Karla Slavíčka, umělecké, nábytkové a stavební stolařství s.r.o., a třebíčské továrny s názvem Uměleckoprůmyslové dílny Jana Vaňka