Jiří Tesař

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1981   Oborová výstava užité grafiky
1983   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění