Friedrich Eduard Eichens

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Stezky a cesty poezie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha