Mojmír Trávníček

* 17. 12. 1931, Vsetín (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
8. 7. 2011,
literary critic, historian, essayist, editor

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Jeho otcem byl řídící učitel v Horní Lidči a spisovatel Jan Evangelista Trávníček (1899–1981). Žije v Novém Hrozenkově. Vystudoval gymnázium ve Vsetíně a SEŠ ve Zlíně. Po několika létech strávených léčbou tuberkulózy se stal zaměstnancem Okresního úřadu národního zdraví a Okresní národní pojišťovny ve Valašských Kloboukách. V letech 1951–1991 byl vedoucím dětské ozdravovny v Huslenkách-Kychové.
Od sedmdesátých let publikoval v samizdatu (například v Kritickém sborníku). Sám se podílel na jeho vzniku a patřil mezi nejpilnější opisovače. Zabýval se především katolicky orientovanou literaturou. Je mimo jiné editorem kritických edic díla Jana Zahradníčka a Bedřicha Fučíka a editorem díla Jana Čepa. Autor řady knižních doslovů a předmluv, hojně publikoval také časopisecky (Akord, Aluze, Box, Host, Proglas, Prostor, Souvislosti, Tvar, Texty…), první recenze zveřejnil v roce 1948 ve Vyšehradu. Publikoval též pod pseudonymem Jan Rolek nebo pod šifrou M. T.
Dopisy, které Mojmíru Trávníčkovi adresoval Bedřich Fučík, byly knižně vydány ve svazku Listovní příležitosti.
U příležitosti 75. narozenin Mojmíra Trávníčka byla v roce 2006 ve Vsetíně uspořádána konference, ze které je na stránkách časopisu Texty zdarma dostupný sborník.
cs.wikipedia.org, 2015/03
Dne 4. prosince 2007 mu hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš předal ocenění Pro Amicis Musae udělované za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.

notes:
Literární kritik a historik, esejista, editor děl českých katolicky orientovaných autorů - J. Čepa, B. Reynka, J. Zahradníčka, J. Demla a dalších, vlastivědné práce o Novém Hrozenkově.