Jana Klusáková Zvoníčková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Kateřina Šedá: Každej pes jiná ves / For Every Dog a Different Master
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Olbram Zoubek, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
2005   Rok s Kokoliou, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2019   Povolání: Šedá, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Jiří Šlitr (Sborník textů, fotografií a kreseb), Supraphon, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1992   Galerie H neobchoduje s uměním, Noviny, 1, 69, 1992/06/06, 4-
1996   Život Olbrama Zoubka, Olbram Zoubek, , , 1996, 11-33
2005   Kateřina Šedá (Galerie Labyrint 49), Labyrint revue, , 17 - 18, 2005, 86-95
2008   Jak jsou na tom ženy? (Anketa), Revue Art, , 3, 2008/3, 4-9
WWW
published, title (subtitle)
2003/08/24   Surrealistický výtvarník Martin Stejskal (radiozurnal.rozhlas.cz)
Author's Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2005   Kateřina Šedá (Pravidla hry: Nic tam není)
Periodical
published, title (subtitle)
2005   Labyrint revue (Nebezpečné vztahy)