Pierre Jean Garnier

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1967   Poznámky o autorech, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 245-250
2000   Progresivní nepohoda sladkých let šedesátých (Praha, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 24. 11. 1999 - 9. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 2, 2000/01/27, 6-16
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1965   Písmo a obraz