Beato Angelico (Fra Angelico)

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Svět Jana Zrzavého, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha