Dagmar Havlíčková Knobová

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1996   Velký marihuanový švindl / The great marijuana hoax, typografie, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)