Jean-Jacques Rousseau

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Bláznova moudrost a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1984   Průvodce dějinami výchovy, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Šaldův slovník naučný (Z hesel F. X. Šaldy v Ottově slovníku naučném 1894 - 1908), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Rousseau, Psalterium, 6, 4, 2012, 8-8