Jean-Jacques Rousseau

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1956   Rozprava o politické ekonomii, Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
1978   Vyznání, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Rousseau, Psalterium, 6, 4, 2012, 8-8