Jaroslav Piskáček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Kdo je vinen? (Román o dvou částech), Svoboda, nakladatelství, Praha