Gabriela (Gabika) Binderová

* 1975, Prešov (Prešov), Slovensko (Slovakia)
visual artist

 

sex: female

word:
Vzdelanie
2004, VŠVU
2002, Bakalárske štúdium na VŠVU, Bratislava, Ateliér voľnej textilnej tvorby, (Doc. E. Mináriková)
1995, Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, Výtvarná výchova a etika
1993, Stredná škola úžitkového výtvarníctva, Košice, Grafika

Individuálne výstavy
2001, Okná priestoru dokorán, Mars a Venuša Binder, Galéria Priestor, Bratislava, Slovenská republika
2001, 2JA, spolu s Erikom Binderom, Mestská galéria, Rimavská Sobota, Slovenská republika

Kolektívne výstavy
2003, Nevesta, Synagóga centrum súčasného umenia, Trnava, Slovenská republika
2003, Permanentný romantizmus, GMB - Pálffyho palác, Bratislava, Slovenská republika
2003, Stadt in Sicht, Künstlerhaus, Viedeň, Rakúsko
2002, Vnímajúca socha, Mestská galéria, Rimavská Sobota, Slovenská republika
2002, Nybüvitt, Synagóga centrum súčasného umenia, Trnava, Slovenská republika
2002, Upside down, Galéria Priestor, Bratislava, Slovenská republika
2001, Veľké mlieko, Nitrianska galéria, Galéria mladých, Nitra, Slovenská republika
2001, Hĺbka miesta, Múzeum V. Löfflera, Košice, Slovenská republika

Sympóziá
2002, Workshop, Galéria Sýpka, Osová Bytýška - Vlkov, Česká republika
2001, Hĺbka miesta, Múzeum V. Löfflera, Košice, Slovenská republika

notes:
NK-2020/08 ne
Štecová Gabriela